REGULATION

Poniższe warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a Araliya. Uzyskując dostęp do stron internetowych Araliya a także przeglądając i / lub korzystając z tej witryny, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszymi warunkami i zgadzasz się z nimi. Zgadzasz się przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji, w tym przepisów dotyczących handlu zagranicznego. Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyrazić zgody na niniejsze warunki, nie możesz nadal korzystać z tej witryny. Strona internetowa Araliya może zawierać odniesienia do innych praw własności oraz informacje o prawach autorskich, których należy przestrzegać i których należy przestrzegać. Zwracamy również uwagę, że informacje na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Araliya zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji na tej stronie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to również zmian i / lub ulepszeń produktów opisanych na tej stronie.

Araliya nie ponosi żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za kompletność i poprawność podanych informacji. Odbiorca ponosi ryzyko wykorzystania tych informacji. Araliya nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że jakiekolwiek problemy z dostarczonymi informacjami Araliya zostaną rozwiązane. Araliya
Araliya prosi o niewysyłanie żadnych informacji poufnych lub chronionych prawami autorskimi firmie Araliya za pośrednictwem tej strony internetowej. Prosimy o zrozumienie, że wszelkie informacje lub materiały, które dotrą do nas w ten sposób, będziemy traktować jako niepoufne. Jeśli mimo to otrzymamy poufne informacje lub materiały, prosimy o wyczyszczenie Araliya nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, wyświetlania, modyfikowania, powielania, wykonywania, przekazywania i rozpowszechniania tych informacji. Zgadzasz się również, że Araliya może swobodnie wykorzystywać know-how, pomysły, techniki lub koncepcje, które nam przekazałeś, w dowolnym celu. Araliya nie ujawni jednak Twojego imienia i nazwiska ani nazwiska jako nadawcy materiałów lub informacji w żadnej publikacji, chyba że: Araliya Otrzymasz pozwolenie na wskazanie nadawcy.

Nota prawna
Odpowiedzialny za treść:
Żadna z treści tych stron nie zawiera oświadczeń o uzdrowieniu. Diagnostyka i terapia chorób i innych schorzeń fizycznych wymagają leczenia przez lekarzy, naturopatów lub terapeutów.
Informacje na tych stronach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być wykorzystywane jako substytut leczenia. Ryzyko związane z nieprawidłową diagnozą lub leczeniem można zmniejszyć dzięki zaangażowaniu lekarza lub terapeuty. Jak każda nauka, medycyna podlega ciągłym zmianom. Dlatego poszerzamy badania i doświadczenia kliniczne, oraz nasze ustalenia, zwłaszcza w odniesieniu do leczenia i terapii lekowej. O ile na tych stronach aplikacja, dawkowanie lub konkretny, prawdopodobnie wbrew naszym intencjom, medyczny lub wspomniano o terapii żywieniowej, nie można dać żadnej gwarancji. Każdy użytkownik jest zobowiązany do określenia poprzez dokładne badanie i w razie potrzeby po konsultacji ze specjalistą, czy podane zalecenia i wartości orientacyjne mają zastosowanie w konkretnym przypadku. Każde dawkowanie, aplikacja lub terapia odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
Dystansujemy się od jakichkolwiek oświadczeń o uzdrowieniu lub jego Obietnic.
Z konwencjonalnego medycznego punktu widzenia skuteczność naszych metod nie została udowodniona.
Jeżeli treść lub projekt tych stron narusza prawa osób trzecich lub przepisy prawa, prosimy o bezpłatną wiadomość. Gwarantujemy, że słusznie zakwestionowane fragmenty zostaną natychmiast usunięte, bez konieczności pomocy prawnej z Twojej strony. Niemniej jednak odrzucimy poniesione przez Ciebie koszty bez uprzedniego kontaktu i w razie potrzeby złożymy roszczenia wzajemne z tytułu naruszenia ww. przepisów.

Ochrona danych
Jeżeli w serwisie istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (prośba o kontakt: adresy e-mail, nazwiska, adresy), podanie tych danych jest dobrowolne. Wszystko, co musisz zrobić, aby wysłać formularz to Twoje imię i ewentualnie poprawny adres e-mail. Wszystkie inne informacje są opcjonalne. Wprowadzone dane w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim i będą wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Aby korzystać z serwisu, w żadnym momencie nie jest wymagana rejestracja, a pliki cookies nie są wykorzystywane.
Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich („linki”), które są poza zakresem odpowiedzialności operatora witryny, odpowiedzialność wchodziłaby w życie tylko wtedy, gdyby operator witryny był świadomy treści i była ona techniczna