BEZPIECZEŃSTWO W ARALIYA

1. Nasi pracownicy dbają o bezpieczeństwo naszych gości:

Szanowni Państwo, w trosce o najwyższą dbałość o bezpieczeństwo Gości i naszych pracowników zobowiązaliśmy się do przestrzegania następujących postanowień opracowanego przez nas regulaminu: – wszyscy pracownicy naszego hotelu dokonują samooceny swoich zdrowie przed przyjazdem do pracy zgodnie z: www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy

2. Ponadto każdy z naszych pracowników oraz pracownicy firm współpracujących, przed rozpoczęciem pracy, zobowiązani są do: pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym, przed iw trakcie pracy.

3. Nasi pracownicy oraz pracownicy naszych partnerów mogą wykonywać czynności zawodowe tylko wtedy, gdy ich temperatura nie przekracza 37℃ i nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszność, problemy z oddychaniem; w przypadku temperatury powyżej 37℃ lub pojawienia się objawów takich jak kaszel, katar, duszność, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie mogą pracować i powinni postępować zgodnie z wytycznymi GIS.

4. Wszyscy pracownicy Araliya Private Home oraz Pracownicy naszych Partnerów zobowiązani są do złożenia „Oświadczenia o samoocenie stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia wiąże się z uzyskaniem zgody na przyjęcie Pracowników na ich stanowiska

5. Kierownictwo zostało zobowiązane do systematycznego sprawdzania stanu zdrowia podległych pracowników i udzielania im pomocy w razie potrzeby; Wdrażamy politykę bezpieczeństwa.

W trosce o nas wszystkich zobowiązaliśmy naszych pracowników do używania środków ochrony indywidualnej, takich jak maski i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od miejsca pracy.

Wdrożyliśmy wiele rozwiązań bezpieczeństwa dla naszych gości, m.in. specjalne pokrowce w naszej recepcji oraz dostępność żeli antybakteryjnych.

Wszyscy nasi pracownicy oraz pracownicy naszych współpracowników przestrzegają wytycznych dotyczących systematycznego stosowania środków dezynfekujących przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w naszym budynku.

Stosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metrów pomiędzy pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe i taką samą odległość zastosowaliśmy wobec naszych gości.

Regularnie dezynfekujemy i wentylujemy pomieszczenia.

6. Sprzątanie pomieszczeń ogólnych (korytarze, hole, hole, toalety)

Ogólne obszary Araliya to ogólnodostępna przestrzeń publiczna, w której zarówno nasi pracownicy, jak i nasi Goście muszą nosić maski (zgodnie z wytycznymi GIS https://www.pacjent.gov.pl / aktualnosc / bez-mask-nor -move) ;

Działamy zgodnie z wytycznymi rządowymi dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Stale przeprowadzamy dokładną i regularną dezynfekcję toalet na terenie Private Home.

W rejonie wejścia do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją skutecznej dezynfekcji rąk.

Przyciski na domofonach, panelu windy i przyciski wywołania windy są pokryte folią, która jest regularnie wymieniana

Wprowadzono zalecenie korzystania z windy maksymalnie dla 2 osób z zachowaniem bezpiecznej odległości (nie dotyczy osób stanowiących jedno gospodarstwo domowe)

Przeprowadzana jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty, stoły w pomieszczeniach ogólnodostępnych, poręcze; Przestrzenie wspólne są regularnie wentylowane, aby zapewnić jeszcze lepszą cyrkulację świeżego powietrza; Systematycznie sprawdzamy jakość prac wykonywanych w zakresie dezynfekcji pomieszczeń ogólnych, przeprowadzając regularne kontrole jakości pracy naszego personelu przez kadrę kierowniczą;
Przy rezerwacji zapewniamy maskę dla każdego gościa [maksymalnie dwie osoby na pokój]. Możesz również dokonać dodatkowego zakupu maski w naszym sklepie. W całym obiekcie zainstalowano specjalne osłony zapewniające bezpieczną przestrzeń dla gości i pracowników. Wszystko po to, aby każdy z Was czuł się komfortowo i bezpiecznie.